Inspirerad av förberedelser och genomförandet av kursen i Utvecklande ledarskap har jag reflekterat kring mitt eget ledarskap och ett ledarskap skilt från chefskapet. Jag funderar kring hur jag kan vara ett föredöme och autentisk, visa personlig omtanke och inspirera och motivera i det jag gör och leder.

Jag reflekterar även kring vad jag lärt mig och hur jag utvecklats genom dem jag mött. Det som också blir tydligt för mig är frågor kring hur helheten kring vision och mål för verksamheten kan bli praktisk och konkret i det jag gör och i mitt personliga ledarskap. Vad behöver jag utveckla och förändra?

Jag har nyligen jobbat i ett uppdrag där reflektioner är genomgående och ständigt återkommande. Uppdraget handlar om en större avdelning som under året jobbat i ett större företagsövergripande projekt. Personalen har till olika delar varit inblandade och verksamma i projektet. Mitt uppdrag handlar om att alla på avdelningen i olika former ska uppmärksamma och reflektera kring genomfört projekt ur perspektivet avdelningen och människorna där. Frågor att reflektera kring är;

  • Vad har hänt?
  • Vad har vi gjort?
  • Hur har det påverkat oss?
  • Vad tar vi med till framtiden?

Jag ser stor nytta med de gemensamma reflektionerna och hur de lyfter det som är viktigt att ta med till nästa förändringsarbete ur hela avdelningens men också företagets perspektiv. Samstämmigheten är stor kring att samarbete över gränser ger bästa kunskap, trygghet och förståelse för varandra och att arbeta tillsammans mot en helhet är viktigt och något man vill verka för.

Genomförandet av uppdraget ger mig också tankar och reflektioner kring vad som är viktigt och vad som gör skillnad när vi jobbar tillsammans i och med förändring och jag har återigen utvecklats genom dem jag mött.