Jag jobbar med ett koncept som kan förändra världen

Jag jobbar med ett koncept som kan förändra världen

Vilken är den viktigaste resursen i våra organisationer? Jo människorna, det är människorna som är organisationen. Vilken är världens viktigaste resurs? Människorna, för utan människor – ingenting. Därför måste den viktigaste punkten på allas agendor vara att...
Teamarbete i skolans organisation

Teamarbete i skolans organisation

Härliga samtal! Jag hade flera bra och intressanta samtal med framförallt skolpersonal när jag var på bokmässan i höstas. En av dem jag pratade med var en frustrerad gymnasielärare som också är arbetslagsledare. Han berättade hur svårt det är att få de som ingår i...
Tid för reflektion

Tid för reflektion

Inspirerad av förberedelser och genomförandet av kursen i Utvecklande ledarskap har jag reflekterat kring mitt eget ledarskap och ett ledarskap skilt från chefskapet. Jag funderar kring hur jag kan vara ett föredöme och autentisk, visa personlig omtanke och inspirera...