Om min verksamhet

Jag utvecklar organisationer och människor. Jag ser

att en organisation är ett system där flera delar behöver samverka med varandra. Att växa tillsammans och ut-vecklas handlar om att olika perspektiv, olika förmågor och tankar förenas och skapar något större.

.
Min vision är att förändra världen och göra skillnad genom att skapa kreativa och utvecklande sammanhang för människor att växa i. Jag jobbar med ledare, individer och grupper kring kommunikation, samspel och förändring . Jag månar om att alltid hålla hög kvalitet i mitt arbete och att ständigt
ligga i framkant genom dels egen kompetens-utveckling och dels genom att ta del
av andras forskning

Om min verksamhet

Jag utvecklar organisationer och människor. Jag ser att en organisation är ett system där flera delar behöver samverka med varandra. Att växa tillsammans och utvecklas handlar om att olika perspektiv, olika förmågor och tankar förenas och skapar något större.

Min vision är att förändra världen och göra skillnad genom att skapa kreativa och utvecklande sammanhang för människor att växa i. Jag jobbar med ledare, individer och grupper kring kommunikation, samspel och förändring . Jag månar om att alltid hålla hög kvalitet i mitt arbete och att ständigt ligga i framkant genom dels egen kompetens-utveckling och dels genom att ta del av andras forskning

”Jag står för engagemang, dialog och samskapande”

– Ulrika Schelwander

Om mig

Jag har mer än 25 års erfarenhet inom organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Jag brinner för och tror på alla människors vilja och förmåga till utveckling och lärande och att förstå motiverar och engagerar människor till förändring. Jag hjälper dig att skapa gemensam förståelse och utveckling i organisationen och verkar för att vi tillsammans mår och presterar bättre!

Jag får förändringar att hända, team att prestera det där lilla extra och jag har modet att utmana dig att tänka och göra annorlunda.

Jag har en Civilekonomexamen, är Certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (FHS), Professionell coach samt utbildad inom pedagogik och vuxenutveckling.