Har du problem eller…?

Har du problem eller…?

Har du en önskan om att utveckla samarbetet i gruppen? ”Vi är lite speciella. Vi är inte gjorda för att leva i hierarkier. Vi mår bäst om vi får bestämma själva, men i samarbete med andra. Det är det som är innebörden av att vara mänsklig.” – ur Lasse Bergs bok...