Mina böcker

Bok - Ledaren, individen, gruppen

I boken ledaren, individen, gruppen får du den kunskap och de verktyg som behövs för att bli en mer komplett ledare och skapa effektiva team. Boken är både en reflektionsresa och en praktisk handledning som steg för steg ökar din förmåga.

E-bok - Från konflikt till samarbete

E-boken handlar om hur konflikter är en naturlig del av människans natur och att när de hanteras på rätt sätt kan vara positiva, och till och med få medlemmarna i en grupp att prestera bättre. Gå från konflikt till samarbete!

Mina böcker

Bok - ledaren, individen, gruppen

I boken ledaren, individen, gruppen får du den kunskap och de verktyg som behövs för att bli en mer komplett ledare och skapa effektiva team. Boken är både en reflektionsresa och en praktisk handledning som steg för steg ökar din förmåga.

E-bok - Från konflikt till samarbete

E-boken handlar om hur konflikter är en naturlig del av människans natur och att när de hanteras på rätt sätt kan vara positiva, och till och med få medlemmarna i en grupp att prestera bättre. Gå från konflikt till samarbete!

Mina metodtips

Avsnitt 1 Sammanhang och tillhörighet

4:24 min

Vi har alla behov av att tillhöra, om man känner tillhörighet till en grupp och trivs i den mår man bra och presterar bättre, det vet vi.

Avsnitt 2 Samarbete och relationer

4:32 min

Det ligger djupt nedärvt i vår natur att samarbeta i grupper där var och en satsar sin kompetens till ömsesidig nytta. Lär dig hur du frambringar det i din arbetsgrupp.

Avsnitt 3 Motivation och engagemang

4:40 min

Människor känner både större engagemang och motivation för att genomföra idéer och planer som de själva varit med om att utveckla.

Avsnitt 4 Meningsfullhet

3:59 min

Som ledare är det din uppgift att berätta och förklara för gruppen hur ert uppdrag ska bidra till verksamhetens övergripande mål och visioner.

Avsnitt 5 Förtroende och tillit

4:58 min

Grunden för effektivt samarbete är att i möten, dialoger och samtal mellan människor skapa relationer, förtroende och tillit.

Avsnitt 6 Ledarskap

4:13 min

Ledarskap som utgår från människan, relationer och samspel för att utveckla gruppen till ett samarbetande team!

Avsnitt 7 Högpresterande och välmående team

4:47 min

Dessa team utmärks av god sammanhållning och av insatser som medlemmarna tillsammans bidrar med för att uppnå det eftersträvade resultatet.

Oklart – en podd om framtiden

Fokus i samtalen kommer att handla om framtidens människor i ledarskap, medarbetarskap och organisationer som helhet – vad händer och kommer att hända? Hur ser framtiden ut?

Avsnitt 1

28 oktober 2018

Här är nu premiäravsnittet. Trevlig lyssning. Finns också där poddar finns.

Avsnitt 2

28 februari 2018

Vi pratar om ledarskap och medarbetarskap och vår väg mot framtiden.

Avsnitt 3

2 april 2019

Denna gång pratar vi om framtidens ledarskap, hälsa och behovet av att må bra och kopplat till detta hållbarhet. Hållbar framtid, vad är det?