Ledarskapsprogram

Under utbildningen lär du känna dig själv som ledare och utveckla ditt ledarskap, du skapar framgångsrika ledarbeteenden och lär dig leda och coacha grupper mot samspel och förbättrat resultat. Du får också ett flertal metoder och verktyg att använda i den egna verksamheten. 

Ledarskapsprogrammet utgår från tre perspektiv på ledarskap;

 • Ditt personliga ledarskap – lär känna dig själv och utveckla ditt ledarskap
 • Ditt ledarskap och din ledarstil – utveckla framgångsrika ledarbeteenden
 • Ditt ledarskap och gruppen – led och coacha gruppen genom utvecklingsfaserna

Utbildningen är en kombination av distansutbildning och kursträffar, passar perfekt för dig som inte har möjlighet att träffas flera dagar i rad. Distansutbildningen handlar om personligt ledarskap och är internetbaserad. Den genomförs i interaktion med kursledaren under 4 veckor för en första del och under 2 veckor vardera för två ytterligare delar.

Personligt ledarskap

Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. Att bli ditt bästa jag. När vi leds av vår inre inspiration och passion blir vi engagerade och motiverade. En viktig del i det personliga ledarskapet är att lära känna sin motivation och sina drivkrafter. Kursen ger dig bl.a. möjlighet att bli bättre på att förstå, motivera och leda dig själv och andra.

Innehåll
 • Motivation och drivkrafter
 • Värderingar
 • Självkänsla
 • Självförverkligande
 • Kommunikation
 • Nya vanor och beteenden
 • Vision och mål

Ledarskap och ledarstil

Ledarskap kan förklaras som ett samspel mellan ledaren som person och det yttre sammanhanget. Ledarskap handlar också om att förstå och hantera människor, att interagera och skapa bra samarbete på arbetsplatsen.

Innehåll
 • Ledarskap med tillit och coachande förhållningssätt
 • Påverkan och betydelse av omvärlden, organisationen och gruppen för ledarskap
 • Ledarstilar och enskilda ledarbeteenden
 • Ledarstilarnas påverkan på organisationen och medarbetarna
 • Kommunikation
 • Nya vanor och beteenden
 • Vision och mål

Ledarskap och grupputveckling

Ledarskap handlar inte bara om att leda individer utan också om att leda individer i grupp och att som ledare kunna delta i samspelet i gruppen.

Innehåll
 • Gruppens utveckling och de olika faser gruppen går igenom under sin utvecklingsprocess
 • Kommunikationens betydelse och utvecklingsprocess
 • Ledarskap och ledning av gruppen genom utvecklingsprocessen

Kursupplägg

För att nå målet med en utbildning tror jag att det krävs stor delaktighet av deltagarna. Därför innehåller mina kurser ett stort mått av praktiska övningar och reflektioner.

 • 4 veckor distansutbildning – Personligt ledarskap
 • Heldagsträff – Ledarskap och ledarstil
 • 2 veckor distansutbildning – Personligt ledarskap
 • Heldagsträff  – Ledarskap och grupputveckling
 • 2 veckor distansutbildning – Personligt ledarskap
 • Heldagsträff – Ledarskap, handlingsplan och reflektion

Kursmaterial

Kursmaterial som ingår är distansutbildningsbrev, material från kursträffarna, boken ”Ledaren, individen, gruppen” av Ulrika Schelwander samt boken ”Ledarskapsmodellen” av Larsson, Lundin, Zander.

Vad får jag med mig från utbildningen?

Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör.

Vem/vilka riktar utbildningen sig till?

Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar eller teamledare, projektledare, förändringsledare utan personalansvar. Den vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap och som vill utvecklas vidare i din ledarroll.

Kursstarter och kursträffar

Våren 2020

Kursträffarna hålls centralt i Stockholm.

Kursavgiften är 25.000 kr + moms
Anmälan är bindande (kan dock överlåtas)
Minst 6 deltagare

Kursledare – Ulrika Schelwander

Expert inom ledarskap och kommunikation med 30 års erfarenhet av förändringsarbete. Har arbetat som chef, projekt- och förändringsledare och har erfarenhet av styrelsearbete. Tränar och utbildar ledare, medarbetare och team i ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (UL) samt diplomerad ICF-coach. Har du frågor mejla till ulrika@schelwander.se