Ledarskapsprogram – headup leadership

 

Programmets idé

Alla individer har en fri vilja och förmåga att styra sina liv      Självinsikt är grunden för det personliga ledarskapet. headup leadership är ett individuellt ledarskapsprogram som handlar om det personliga ledarskapet, hur vi väljer att leda våra liv. Personligt ledarskap är grunden för allt ledarskap, för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv.

Programmet erbjuder ledarutveckling och team/grupputveckling.  

Ett effektivt ledarskap är en framgångsfaktor för att nå verksamhetens mål och skapa resultat. I en alltmer agil miljö ställs högre krav på det personliga ledarskapet på alla nivåer och för alla individer i en organisation.

Programmet har en holistisk syn på ledarutveckling. Ledarskapet utgår från individen och från att individen har att förhålla sig till omgivande faktorer som familj, vänner, medarbetare, chefer, verksamhet etc. Utvecklingen behöver därför såväl ett inifrån- ut perspektiv som ett utifrån- in perspektiv. Ledarutveckling är en ständigt pågående process och det behöver vara hållbart. Hållbart för individen och hållbart för verksamheten.

Personligt ledarskap

Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. Att bli ditt bästa jag. När vi leds av vår inre inspiration och passion blir vi engagerade och motiverade. En viktig del i det personliga ledarskapet är att lära känna sin motivation och sina drivkrafter. Programmet ger dig möjlighet att bli bättre på att förstå, motivera och leda dig själv och andra.

Innehåll tex
 • Självkännedom
 • Värderingar
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Nya vanor och beteenden
 • Vision och mål

Ledarskap och grupputveckling

Ledarskap handlar inte bara om att leda individer utan också om att leda individer i grupp och att som ledare kunna delta i samspelet i gruppen.

 • Gruppens utveckling och de olika faser gruppen går igenom under sin utvecklingsprocess
 • Kommunikationens betydelse och utvecklingsprocess
 • Ledarskap och ledning av gruppen genom utvecklingsprocessen

Kursupplägg

Programmet består av ett dokumenterat material och coachande samtal och är framtaget för att skapa motivation och energi i arbetet med att fördjupa självinsikt och att arbeta med individens utvecklingsområden. Syftet med materialet är att introducera nya tankar och reflektioner som kan väcka frågeställningar och känslor, skapa insikter och kunskap, allt för att bistå individen i sin utveckling.

Programmet bygger på principerna: 

 • Människan är av naturen nyfiken och vill ständigt lära och utvecklas
 • Alla individer har en fri vilja och förmåga att styra sina liv 
 • Självinsikt är grunden för det personliga ledarskapet
 • All utveckling behöver vara agil och anpassas till individens förutsättningar och behov. 
 • Framgång mäts i förhållande till den egna utvecklingen och inte i förhållande till andra.
 • Målstyrning är vägen till framgång och ett hållbart resultat

Teoridel med 8 moduler:

 • Resan börjar
 • Personligt ledarskap och självkännedom
 • Hållbart ledarskap
 • Mål – vägen till framgång
 • Tiden – en bristvara eller en förnybar resurs
 • Effektiv empatisk kommunikation
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Balans i livet

Vad får jag med mig från utbildningen?

Du får konkreta och användbara metoder för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör.

Kursledare – Ulrika Schelwander

Expert inom ledarskap och kommunikation med 30 års erfarenhet av förändringsarbete. Har arbetat som chef, projekt- och förändringsledare och har erfarenhet av styrelsearbete. Tränar och utbildar ledare, medarbetare och team i ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Certifierad handledare i headup leadership, Utvecklande ledarskap (UL) samt diplomerad ICF-coach. Har du frågor mejla till ulrika@schelwander.se