”Ulrikas arbetssätt och förmåga att engagera var jättebra för oss”

– Kristina Von Oelreich Hållbarhetschef KTH

”Ulrika har jobbat med en chefsgrupp under flera år och successivt fått gruppmedlemmarna att fungera tillsammans! Alla tar ansvar, är engagerade och delar generöst med sig till varandra om erfarenheter och problem. Ulrika har genomfört flera workshopar med gruppen. Dessa innehåller alltid övningar som får oss att tänka efter och ta ett steg framåt. De kräver engagemang samtidigt som de är roliga och stimulerande. Ulrika har guidat gruppen i förändringsarbetet på ett mycket bra sätt.”

– Åsa Gustafson Planeringschef KTH

”Skillnaden jag upplever är att vi lärt känna varandra bättre och att vi har roligt tillsammans, det jag märker hos mina medarbetare är arbetsglädjen. Jag rekommenderar de dagar och det upplägg vi har haft med Ulrika.”

– Maria Granath Fastighetschef KTH

”Skillnaden jag upplever är att medarbetarna pratar mer om de viktiga frågorna nu och det finns en vilja att arbeta med frågorna också. Det mest positiva som hänt är att medarbetarna har lärt känna varandra bättre och det är en väldigt bra stämning på avdelningen. Jag kan rekommendera Ulrika och hennes arbetssätt.”

– Yvonne Bång Wahlbäck Avdelningschef KTH