Personligt ledarskap

Lär känna dig själv och andra och bli en bättre ledare. Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. Att bli ditt bästa jag. För att utforska, förädla och utveckla det personliga ledarskapet erbjuder vi en internetbaserad kurs som ger dig möjlighet att;

 • Upptäcka och bli trygg i dina personliga värderingar
 • Öka din personliga motivation och dina drivkrafter
 • Förstå hur du hanterar stress och förbättrar din stresstolerans
 • Skapa visioner inom olika livsområden som ger en tydlig riktning
 • Bli bättre på att förstå, kommunicera samt leda dig själv och andra

När vi leds av vår inre inspiration och passion blir vi engagerade och motiverade. En viktig del i det personliga ledarskapet är att lära känna sin motivation och sina drivkrafter.

Innehåll

 • Motivation och drivkrafter
 • Värderingar
 • Självkänsla
 • Självförverkligande
 • Kommunikation
 • Nya vanor och beteenden
 • Vision och mål

För att på bästa sätt lära dig och tillgodogöra dig nya kunskaper är min uppfattning att det krävs en stor del övande. Därför innehåller mina kurser till stor del praktiska övningar och reflektioner. Kursen är nätbaserad och innehåller 11 brev. Du får ett brev per vecka som innehåller teori, övning och reflektion. Varje vecka avslutas med ett reflektionsbrev med ett antal reflekterande frågor kring veckans arbete med kursen. 

 I kursen ingår dessutom ett coachingsamtal vid valfritt tillfälle.

För mer info kontakta mig nedan.