Utbildningar

För att möta nya sätt att organisera, behovet av decentralisering och självständighet i arbetet behövs ett mer utvecklat personligt ledarskap. Det personliga ledarskapet handlar till stor det om självkännedom och är grunden för det utvecklande ledarskapet som skapar bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Sammantaget finns behov av flera perspektiv på ledarskap där du lär känna dig själv och utvecklar ditt ledarskap, du utvecklar framgångsrika ledarbeteenden och du leder och coachar gruppens utveckling.

Den metoder jag använder i mina utbildningar bygger på upplevelsebaserat lärande och betonar problemlösning och praktisk övning samt kräver att du som deltagare är involverad och aktiv.

Utvecklande ledarskap (UL)

Under kursen utvecklar du framgångsrika ledarbeteenden och ditt ledarskap. Du får verktyg för att bli en ledare som skapar bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra. Syftet med utbildning är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare.

Personligt ledarskap

Lär känna dig själv och andra och bli en bättre ledare. Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. Att bli ditt bästa jag. För att utforska, förädla och utveckla det personliga ledarskapet erbjuder vi en internetbaserad kurs som ger dig möjlighet att exempelvis upptäcka och bli trygg i dina personliga värderingar samt förstå hur du hanterar stress och förbättrar din stresstolerans.

Ledarskapsprogram - tre perspektiv på ledarskap

Under utbildningen lär du känna dig själv som ledare och utvecklar ditt ledarskap, du skapar framgångsrika ledarbeteenden och lär dig leda och coacha grupper mot samspel och förbättrat resultat. Du får också ett flertal metoder och verktyg att använda i den egna verksamheten. Utbildningen är en kombination av distansutbildning och kursträffar, passar perfekt för dig som inte har möjlighet att träffas flera dagar i rad.