Utvecklande ledarskap (ul)

Under kursen utvecklar du framgångsrika ledarbeteenden och ditt ledarskap. Du får metoder och arbetssätt för att bli en ledare som skapar bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra. Syftet med utbildning i Utvecklande ledarskap (UL) är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. 

Utvecklande ledarskap är till stor del en praktisk utbildning som ger nya tankar och ny inspiration. Du lär och inspireras tillsammans med andra och har kursledare som stöttar, förstärker, utmanar och coachar dig till att utveckla framgångsrika ledarbeteenden. 

Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken;

  • Du leder föredömligt och autentiskt
  • Du visar medarbetarna personlig omtanke
  • Du inspirerar och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet

Utvecklande ledarskap är en vetenskapligt förankrad ledarskapsmodell som är utvecklad av Försvarshögskolan. Modellen bygger på teorin ”Transformational Leadership” som anses vara en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

Vad får man med sig från utbildningen?

Du får konkreta och användbara metoder för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Du lämnar utbildningen med en personlig utvecklingsplan och med nya metoder för att kunna vara en mer utvecklande ledare. Du får identifiera vilka framgångsrika ledarbeteenden som just du behöver utveckla och med stöd i den vetenskapligt förankrade ledarmodellen får du inspiration att fortsätta reflektionen och utvecklingen hemma i din egen ledarvardag.

Vem/vilka riktar den sig till?

Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar eller teamledare, projektledare, förändringsledare utan personalansvar. Den vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap och som vill utvecklas vidare i din ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback.

Hur ser utbildningens innehåll/upplägg ut?

UL kursen startar redan innan första träffen med en inventering av ditt ledarskap. Du, ett antal kollegor och chefer får en e-post med en länk till en 360-graders bedömning. Svaren ger en bild av ditt nuvarande ledarskap och används sedan under utbildningen. Under de två utbildningsdagarna fördjupar vi oss i modellen Utvecklande ledarskap samt varvar ny kunskap med diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coaching. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag. Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell utvecklingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap.

Efter ytterligare 9-12 månader ses vi under en uppföljningsdag där vi diskuterar och tränar vidare på Utvecklande ledarbeteenden samt uppföljning och revidering av utvecklingsplanerna.

En viktig del av upplägget är arbetet i de triader som skapas från början av kursen, där ni bildar grupper om tre som följs åt under kursens övningar och hjälper varandra med feedback och spegling kring resultaten av 360° analyserna. Utbildningen hålls som öppna utbildningar men går också att boka som företagsanpassad utbildning.

Tid och plats

Hösten 2023, Våren 2024

Kursavgift

28.000 kr + moms  
Anmälan är bindande (kan dock överlåtas) 
Max 16 Min 6 deltagare

Ansvarig kursledare – Ulrika Schelwander

Expert inom ledarskap och kommunikation med 30 års erfarenhet av förändringsarbete. Har arbetat som chef, projekt- och förändringsledare och har erfarenhet av styrelsearbete. Tränar och utbildar ledare, medarbetare och team i ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (UL) samt diplomerad ICF-coach. Har du frågor mejla till ulrika@schelwander.se.

Företag/organisationer som har ledare utbildade i UL

Landstinget Södermanland, Toyota Material Handling, Södertörns fjärrvärme, Projektengagemang, Halmstads kommun, Enköpings kommun, Haninge kvinnojour, BTN Scandinavia, Roxia mätteknik, Nacka kommun, Trafikverket, Swedavia, Kinnarps, Boliden, Frontit, Volvo, Lidl, AMF, KTH, mfl…