Mina ståndpunkter

Ser människan

Vi är alla människor – jag ser det och utgår ifrån det när jag arbetar i mina uppdrag. Att göra tillsammans skapar tillhörighet och trygghet. Att jobba tillsammans handlar också om att skapa delaktighet, mening och handlingsutrymme.

Engagerar

Jag skapar mervärde i organisationer genom att tydligt fokusera på delaktighet som skapar engagemang och tillvaratar deltagarnas kunskap och kreativitet. Jag belyser även vikten av kontinuerlig feedback för motivationen och engagemanget i gruppen.

Hållbarhet

För mig är det viktigt att utgå ifrån människans grundläggande behov för att stärka och utveckla från grunden genom ett metodiskt och långsiktigt arbete. Det ger hållbara resultat, långsiktiga effekter och lyckligare personal.

Baserat på hjärnforskning

Jag jobbar med kontinuerlig kompetensutveckling genom att följa såväl den senaste hjärnforskningen som forskning inom psykologi och beteendevetenskap. De förhållningssätt, metoder och verktyg jag använder har sin grund i denna forskning.

Tjänster

Organisationen är ett system med oanade resurser. Jag vill hitta nya sätt att organisera och leda företag och utveckla framtidens organisationer som är mer dynamiska, öppna och innovativa. Den ständiga förändring vi befinner oss i ställer också nya krav på kommunikation, verktyg och hur man tar hand om team och människor.

Utvecklande ledarskap (UL)

Under kursen utvecklar du framgångsrika ledarbeteenden och ditt ledarskap. Du får verktyg för att bli en ledare som skapar bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra. Syftet med utbildning är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare.

Personligt ledarskap

Lär känna dig själv och andra och bli en bättre ledare. Personligt ledarskap handlar om att växa och utvecklas. Att bli ditt bästa jag. För att utforska, förädla och utveckla det personliga ledarskapet erbjuder vi en internetbaserad kurs som ger dig möjlighet att exempelvis upptäcka och bli trygg i dina personliga värderingar samt förstå hur du hanterar stress och förbättrar din stresstolerans.

Grupputveckling

För att möta det ökade behovet av samspel behöver medarbetare bli experter på att möta människor och samarbeta. Detta för att kunna arbeta effektivt i de ständigt nya grupper och olika samverkansformer som uppstår. 

I vårt arbete med grupper bygger utvecklingsprocessen på praktisk träning som vi gör med ledare och medarbetare tillsammans för att utveckla kommunikationen vilket lägger grunden för samspelet.

Ledarskapsutbildning - tre perspektiv på ledarskap

Under utbildningen lär du känna dig själv som ledare och utvecklar ditt ledarskap, du skapar framgångsrika ledarbeteenden och lär dig leda och coacha grupper mot samspel och förbättrat resultat. Du får också ett flertal metoder och verktyg att använda i den egna verksamheten. Utbildningen är en kombination av distansutbildning och kursträffar, passar perfekt för dig som inte har möjlighet att träffas flera dagar i rad.