Mina ståndpunkter

Ser människan

Vi är alla människor – jag ser det och utgår ifrån det när jag arbetar i mina uppdrag. Att göra tillsammans skapar tillhörighet och trygghet. Att jobba tillsammans handlar också om att skapa delaktighet, mening och handlingsutrymme.

Engagerar

Jag skapar mervärde i organisationer genom att tydligt fokusera på delaktighet som skapar engagemang och tillvaratar deltagarnas kunskap och kreativitet. Jag belyser även vikten av kontinuerlig feedback för motivationen och engagemanget i gruppen.

Hållbarhet

För mig är det viktigt att utgå ifrån människans grundläggande behov för att stärka och utveckla från grunden genom ett metodiskt och långsiktigt arbete. Det ger hållbara resultat, långsiktiga effekter och lyckligare personal.

Baserat på hjärnforskning

Jag jobbar med kontinuerlig kompetensutveckling genom att följa såväl den senaste hjärnforskningen som forskning inom psykologi och beteendevetenskap. De förhållningssätt, metoder och verktyg jag använder har sin grund i denna forskning.

Tjänster

Mitt unika arbetssätt är att jag arbetar med organisationen som en HELHET och har alla aspekter med i åtanke, ser till vikten av samarbete, samverkan och att arbetet görs tillsammans för att stärka varandra.
Detta resulterar i att vi löser utmaningar genom att adressera grundorsaken och roten istället för att hantera symptom. Det skapar långsiktiga och varaktiga resultat som gör att medarbetare, ledare och organisationen som helhet mår bättre, skapar bättre resultat och får nöjda kunder.
Efterfrågan hos kunderna ökar och därmed också omsättningen.

Organisationsutveckling

Vi behöver utveckla organisationer som är långsiktigt lönsamma, hållbara och med människor som mår bra. Vi behöver ett nytt förhållningssätt till förändring och anpassning då vi befinner oss i ett läge av osäkerhet och ständig förändring.

 

Grupputveckling

 För att möta det ökade behovet av samspel behöver medarbetare bli bra på att möta människor och samarbeta i de olika samverkansformer som uppstår.
I arbetet med grupper bygger utvecklingsprocessen på praktisk träning för att utveckla kommunikationen som grund för samspelet.