Mina ståndpunkter

Ser människan

Vi är alla människor – jag ser det och utgår ifrån det när jag arbetar i mina uppdrag. Att göra tillsammans skapar tillhörighet och trygghet. Att jobba tillsammans handlar också om att skapa delaktighet, mening och handlingsutrymme.

Engagerar

Jag skapar mervärde i organisationer genom att tydligt fokusera på delaktighet som skapar engagemang och tillvaratar deltagarnas kunskap och kreativitet. Jag belyser även vikten av kontinuerlig feedback för motivationen och engagemanget i gruppen.

Hållbarhet

För mig är det viktigt att utgå ifrån människans grundläggande behov för att stärka och utveckla från grunden genom ett metodiskt och långsiktigt arbete. Det ger hållbara resultat, långsiktiga effekter och lyckligare personal.

Baserat på hjärnforskning

Jag jobbar med kontinuerlig kompetensutveckling genom att följa såväl den senaste hjärnforskningen som forskning inom psykologi och beteendevetenskap. De förhållningssätt, metoder och verktyg jag använder har sin grund i denna forskning.

Tjänster

Organisationen är ett system med oanade resurser. Jag hittar nya sätt att organisera och leda företag och utveckla framtidens organisationer som är mer dynamiska, öppna och innovativa. Den ständiga förändring vi befinner oss i ställer också nya krav på kommunikation, verktyg och hur man tar hand om team och människor.

Organisationsutveckling

Idag behöver vi organisationer som fungerar i vår samtid och vi behöver jobba mer med att utveckla organisationer som är långsiktigt lönsamma, hållbara och med människor som mår bra. Vi måste nu ha ett annat synsätt och förhållningssätt till förändring och anpassning då vi har nåtts av digitaliseringens frammarsch, ökad globalisering och accelererande förändringstakt. ”Organisationer förändras inte. Människor ändrar på sig, oftast en i taget…”

Grupputveckling

För att möta det ökade behovet av samspel behöver medarbetare bli experter på att möta människor och samarbeta. Detta för att kunna arbeta effektivt i de ständigt nya grupper och olika samverkansformer som uppstår. 

I vårt arbete med grupper bygger utvecklingsprocessen på praktisk träning som vi gör med ledare och medarbetare tillsammans för att utveckla kommunikationen vilket lägger grunden för samspelet.