Vilken är den viktigaste resursen i våra organisationer? Jo människorna, det är människorna som är organisationen. Vilken är världens viktigaste resurs? Människorna, för utan människor – ingenting. Därför måste den viktigaste punkten på allas agendor vara att människorna mår bra.

Ledarnas främsta uppgift är att skapa en miljö där motiverade och kreativa människor som tar ansvar för verksamheten trivs, mår bra och utvecklas tillsammans. För att lyckas är du som ledare empatisk och lyhörd. Du visar människorna personlig omtanke och stöttar genom att cocha. Du visar och agerar utifrån dina värderingar och din vision och som föredöme. För människornas välmående och utveckling inspirerar och uppmuntrar du till delaktighet och all form av kreativitet. Er relation baseras på förtroende och tillit. Som ledare skapar du genom detta bättre förutsättningar för människor att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket också ger positiv effekt på organisationens lönsamhet.

Som förälder är du ledare för dina barn där din främsta uppgift är att skapa en miljö där motiverade och kreativa barn som tar ansvar för sina liv trivs, mår bra och utvecklas. För att lyckas är du som förälder empatisk och lyhörd. Du visar barnen personlig omtanke och stöttar genom att cocha. Du visar och agerar utifrån dina värderingar och din vision och som föredöme. För barnens välmående och utveckling inspirerar och uppmuntrar du till delaktighet och all form av kreativitet. Er relation baseras på förtroende och tillit. Som förälder skapar du genom detta bättre förutsättningar för barnen att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket också ger positiv effekt på resultatet av deras utveckling.

Som människa är du medmänniska för andra och din främsta uppgift är att skapa en miljö där ni är motiverade och kreativa och tar ansvar för era liv trivs, mår bra och utvecklas. För att lyckas är du som medmänniska empatisk och lyhörd. Du visar andra personlig omtanke och stöttar genom att cocha. Du visar och agerar utifrån dina värderingar och din vision och som föredöme. För dina medmänniskors välmående och utveckling inspirerar och uppmuntrar du till delaktighet och all form av kreativitet. Er relation baseras på förtroende och tillit. Som medmänniska skapar du genom detta bättre förutsättningar för andra att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket också ger positiv effekt på resultatet av er utveckling.

Konceptet jag jobbar med är – Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken;

  • Du leder föredömligt och autentiskt
  • Du visar medarbetarna personlig omtanke 
  • Du inspirerar och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet

Utvecklande ledarskap är en vetenskapligt förankrad ledarskapsmodell som är utvecklad av Försvarshögskolan. Modellen bygger på teorin ”Transformational Leadership” som anses vara en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

Utvecklande ledarskap är till stor del en praktisk utbildning som ger nya tankar och ny inspiration. Du lär och inspireras tillsammans med andra och har kursledare som stöttar, förstärker, utmanar och coachar dig till att utveckla framgångsrika ledarbeteenden. 

Vad får man med sig från utbildningen?
Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Du lämnar utbildningen med en personlig utvecklingsplan och med nya verktyg för att kunna vara en mer utvecklande ledare. Du får identifiera vilka framgångsrika ledarbeteenden som just du behöver utveckla och med stöd i den vetenskapligt förankrade ledarmodellen får du inspiration att fortsätta reflektionen och utvecklingen hemma i din egen ledarvardag.

Vem/vilka riktar den sig till?
Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar eller teamledare, projektledare, förändringsledare utan personalansvar. Den vänder sig till dig som vill stärka ditt ledarskap och som vill utvecklas vidare i din ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback.

Intresserad av kursen – skicka ett mejl till ulrika@schelwander.se

Ledarskap är för mig att guida människor till att förstå sig själva och omvärlden” – Ulrika Schelwander