Rätten att må bra på jobbet

Rätten att må bra på jobbet

En allt mer komplex omvärld, ökade krav på ständig förändring och ökad stress bland medarbetare är några av utmaningarna som dagens chefer och ledare står inför. Ett effektivt sätt att öka verksamhetens förmåga och välmående är att jobba med teamen och grupperna för...