Konsten att få alla med på tåget

Konsten att få alla med på tåget

I de samtal jag har kring förändring och arbete med förändringar är det en problemställning som alltid återkommer – hur gör man för att få med alla på tåget? Och hur får man dom som inte vill ändå att börja jobba i förändringens riktning? Vi lever i en...
Jag jobbar med ett koncept som kan förändra världen

Jag jobbar med ett koncept som kan förändra världen

Vilken är den viktigaste resursen i våra organisationer? Jo människorna, det är människorna som är organisationen. Vilken är världens viktigaste resurs? Människorna, för utan människor – ingenting. Därför måste den viktigaste punkten på allas agendor vara att...
Teamarbete i skolans organisation

Teamarbete i skolans organisation

Härliga samtal! Jag hade flera bra och intressanta samtal med framförallt skolpersonal när jag var på bokmässan i höstas. En av dem jag pratade med var en frustrerad gymnasielärare som också är arbetslagsledare. Han berättade hur svårt det är att få de som ingår i...