Jag är sårbar!

Jag är sårbar!

Jag är sårbar och jag är ibland rädd. Tillhörighetsbehovet är en del av det som gör oss rädda. Vi människor är rädda för väldigt mycket numera som tex att känna sig avskurna från andra, för andras kritik, för våra egna misslyckanden och känslan av otillräcklighet. En...