Jag är sårbar och jag är ibland rädd.

Tillhörighetsbehovet är en del av det som gör oss rädda.

Vi människor är rädda för väldigt mycket numera som tex att känna sig avskurna från andra, för andras kritik, för våra egna misslyckanden och känslan av otillräcklighet. En orsak till rädslorna är vårt djupa behov av att bli sedda och att få tillhöra.

Bené Brown är sociologen som fått miljoner människor att fundera över sårbarhet och skriver i sin bok ”Mod att vara sårbar” om den rädsla vi känner för såväl äkta kontakt med andra som för att inte få vara med, vår rädsla för att bli sårade och för att inte hålla måttet.

När Brené Brown analyserar sitt forskningsmaterial ser hon att människor gör skillnad mellan att kompromissa sig till gemenskap genom anpassning och att känna tillhörighet med bibehållen självkänsla, något hon valt att kalla ”äkta” tillhörighet. För Brené Brown betyder äkta tillhörighet att man vågar vara sårbar, stå för den man är och försätta sig i svåra situationer med människor som inte delar ens åsikt.

Jag känner mest igen både mig själv och andra jag möter i de rädslor som handlar om att duga. Och jag känner att jag är sårbar. Men jag är också modig. Någonstans har jag ändå tron på att jag räcker till och att det jag gör är bra och det ger mig mod. Sen har jag ändå mina tvivel ibland.

 

Ett sätt att kolla av ditt mod är att fundera kring hur ofta du säger tex;

 • jag vet inte
 • jag behöver hjälp
 • det här är viktigt för mig
 • ja det var jag som gjorde det
 • kan du visa mig
 • jag behöver det här

Gör du det ofta har du modet att visa dig sårbar.

 

Du kan träna dig på att visa din sårbarhet genom att;

 • våga vara glad utan att känna stinget av att det kan komma att ta slut
 • träna på tacksamhet
 • träna på ”good enough” – att inte vara perfektionist
 • träna på att inte kunna och veta allt och acceptera dina brister
 • träna på att sätta gränser

Brené Brown menar att vi medvetet måste börja umgås med människor som är olika oss själva. Det innebär att aktivt visa intresse också för dem vi inte känner, lyssna, föra jobbiga samtal, dela glädje och sorg. Vara mer nyfikna än misstänksamma, och hela tiden leta efter det vi har gemensamt. Vi kan tex göra det genom att prata med den som sitter bredvid oss på bussen eller tåget. Det borde vi göra oftare för att återerövra känslan av mänsklig samhörighet och äkta tillhörighet.

Vi måste också jobba för att skapa mänskliga organisationer – istället för att styra och kontrollera -bejaka sårbarheten, ta risker och bygga tillit. En del i detta arbetet handlar naturligtvis om ledarskap. Vad behöver du som ledare för att bli en del i den mänskliga organisationen?

Hur hittar du verktygen för att bli en ledare som skapar bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra? Det handlar om att utveckla framgångsrika ledarbeteenden i ett utvecklande ledarskap.

 

Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken;

 • föredömligt, autentiskt handlande
 • personlig omtanke
 • inspirerande och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet

Hur hittar du verktygen för att bli en autentisk ledare som agerar utifrån medvetna val?

Självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas i relationen till andra människor är ett viktigt ledarverktyg.