Tid för reflektion

Tid för reflektion

Inspirerad av förberedelser och genomförandet av kursen i Utvecklande ledarskap har jag reflekterat kring mitt eget ledarskap och ett ledarskap skilt från chefskapet. Jag funderar kring hur jag kan vara ett föredöme och autentisk, visa personlig omtanke och inspirera...