Nöjda kunder är lönsamma!

Nöjda kunder är lönsamma!

Engagerade och motiverade medarbetare ger nöjdare kunder, och att kundnöjdhet ger högre avkastning det visar två svenska forskningsrapporter. ”För varje procentenhet högre kundnöjdhet så ökar avkastningen 5 procent” – Jacob Hallencreutz, vd på EPSI Rating group...