Engagerade och motiverade medarbetare ger nöjdare kunder, och att kundnöjdhet ger högre avkastning det visar två svenska forskningsrapporter.

”För varje procentenhet högre kundnöjdhet så ökar avkastningen 5 procent”
– Jacob Hallencreutz, vd på EPSI Rating group

Värt att satsa på med andra ord. Engagerade och motiverade medarbetare. De flesta av oss fungerar lika i grunden och vi styrs av vår motivation och vårt engagemang vilka i sin tur påverkar hur väl vi presterar. Motivation är en inre drivkraft och en vilja eller önskan att åstadkomma någonting och utan motivation så kommer vi inte att lyckas. Det finns tyvärr inga enkla eller universella metoder för dig som ledare att öka medarbetarens motivation. Det du kan göra är att erbjuda möjligheter för att tillfredsställa de drivkrafter och behov som finns hos alla individer.

Något som bidrar till att skapa och öka motivationen är att känna passion för det vi gör. Att göra det man brinner för skapar motivation och också engagemang och som ledare har du en uppgift i att förstå vad det är som gör att medarbetarna brinner för sitt arbete och sina arbetsuppgifter.

Man pratar i vissa sammanhang om två olika typer av motivation, yttre och inre. Motivationen beskrivs som yttre när en individ motiveras av och engagerar sig i aktiviteter på grund av yttre belöningar, påtryckningar eller krav. Inre motivation är i högre grad förankrad i individen och handlar om hur vi trivs med vårt arbete och våra arbetsuppgifter. Till nyckelfaktorerna hör till exempel utveckling, relationer, ansvar och uppmärksamhet. Utifrån detta har du som ledare två huvudsakliga sätt att skapa förutsättningar för motiverade medarbetare. Antingen genom monetära belöningar och olika typer av förmåner för den yttre motivationen eller genom att se till att den anställde tycker om sitt arbete och trivs med sina arbetsuppgifter vilket skapar den inre motivationen.

Du kan också nå ökat engagemang, motivation och en ökad prestation hos medarbetarna genom att möta de tre grundläggande psykologiska behov vi människor har.

  • Behovet av att själv kunna påverka och bestämma inom givna riktlinjer. Människor behöver självständighet och frihet. När medarbetarna känner att de ges makten att agera i sina specifika roller så ökar engagemanget och motivationen. Dessutom utvecklar du gruppen genom att delegera uppgifter och ansvar till gruppens medlemmar.
  • Behovet av att känna sig uppskattad som kompetent, skicklig, erfaren, duglig. Människor har ett starkt behov av att finslipa och visa sina färdigheter gärna tillsammans med andra.
  • Behovet av att känna samhörighet med andra, att tillhöra.

Att i grupp tillsammans arbeta med att lösa uppgifter, komma med och genomföra ideér där gruppen har ett delegerat ansvar både i att ta fram idéerna och att genomföra dem. Att också i gruppen få tid för reflektion samt kontinuerlig feedback på sitt arbete, det skapar förtroende samt ökar motivationen och engagemanget i gruppen.