Så rätt det känns att ha lagt tid under hela 2017 på att utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande och tänka i banor av

  • Varför finns vi?
  • Vad är viktigt för oss?
  • När och hur gör vi bäst nytta och skapar mest värde för kunden?
  • När mår vi och kunden som bäst?
  • Hur når vi bäst resultat tillsammans?

Under resans gång har vi tittat på och diskuterat kring vad som är kärnan i vår verksamhet och har sammanfattat det i den vision som är att skapa kreativa och utvecklande sammanhang för människor att växa i. Vi har kommit fram till att vår främsta arbetsmetod för detta är workshops. Vi arbetar därmed nästan uteslutande med att designa och genomföra workshops och vi gör det med fokus på mänskligt samspel och kommunikation, att synliggöra allas kompetenser och förmågor samt skapa miljöer som hjälper människor att komma till tals och bli lyssnade på.

Vårt nya namn Spira fusion anspelar på att växa tillsammans och att utveckling handlar om att olika perspektiv, olika förmågor och tankar förenas och skapar något större. När vi i samtal får tänka tillsammans utvecklas såväl passion som verksamhet.

Vi tror på att utveckling av verksamhet och organisation förutsätter förståelse för att det är människor som kan samverka, inte organisationer, och att all samverkan i grunden handlar om relationer, relationsskapande möten och kommunikation. Grupper, team och möten har ofta utmaningar med effektiviteten i att nå gemensamma resultat. För att nå gemensamma resultat, i såväl förändringsarbete som i annat, förutsätts att både ledare som medarbetare kommunicerar och samarbetar friktionsfritt med varandra. I takt med dagens utveckling behövs också en ny typ av styrning i organisationerna vilken baseras mer på syfte, riktning, utveckling och ständig anpassning än på långsiktiga planer. Engagerade, motiverade och självständiga medarbetare är en förutsättning för den utvecklingen.

Ledarskap behöver som vi ser det utövas mer genom många olika ledarroller, som ett distribuerat ledarskap i olika roller och på olika nivåer. I samarbeten mellan såväl ledare som medarbetare skapas också den tillhörighet, genom att mötas, som krävs i denna mer gränslösa organisationen. Men samarbete och samverkan kan inte alltid uppstå av sig självt, det behöver tränas med hjälp av någon som kan ge stöd och verktyg för att bygga och underhålla den kollektiva förmågan. Detta är vår uppgift i Spira fusion.