med visioner, mål och det som ligger framför dig (och din grupp)!

Tänk att det alltid är så svårt är att komma igång, att ta det första steget mot något. Mitt tips för att komma igång med att till och börja med skapa din vision är att ta dig en ordentlig funderare på vad du verkligen brinner för! Det du älskar att göra och helst vill göra hela tiden.

Gå vidare och ställ dig sen frågor som:
– vad är viktigt för mig?
– när mår jag som bäst?
– hur vill jag ha det om 5-10 år? Vilken är min vision om min framtid?

Fundera sen på:
– vilken kvalité hos mig själv vill jag bli ännu bättre på?
– vad vill jag börja med att göra?
– vad vill jag fortsätta att göra?
– vad vill jag göra mer av av för att det är roligt?
– vad vill jag göra mindre av?
– vad vill jag helt sluta att göra för att det är tråkigt?

Du går vidare genom att svara på:
– Vad är mitt mål?
– Vad är det första steg jag kan ta för att komma igång mot målet?
– Vem hjälper mig att följa upp så jag vet att jag gör det?

Slutligen:
– Vad, om du fick bara får göra en enda sak, skulle förändra ditt liv om du gör det varje dag?
– Vad, om du slutade att göra det, skulle förändra ditt liv om du inte gör det en enda dag till?

Glöm inte att tänka kring och också planera för att:
Tillåta dig själv att ibland göra ingenting och vara nöjd som det är.
Göra en lista med sådant du ska sluta med för att det är tråkigt.
Säga nej till saker för att du inte har lust.
Säga ja till saker bara för att de känns kul.
Ge dig själv utrymme för vila och återhämtning.

Nu har det bara handlat om dig till att börja med men som ledare handlar det ju också om att komma igång med gruppens arbete med att skapa en gemensam målbild för det nya året. Fundera på vilka övergripande mål eller konkreta utmaningar som du och gruppen står inför, och hur ni kan forma vägen till framgång. Involvera medarbetarna genom att ni tillsammans definierar vad ni ska uppnå kopplat till övergripande strategier och mål. Fokusera på det ni brinner för och skapa förutsättningar runt omkring er för att göra det bästa!

Några frågor att gemensamt reflektera över för att lägga grunden för arbetet med målen är;
• Vilka är gruppens styrkor?
• Vilka är gruppens framgångsfaktorer? Vad gör oss bra?
• Vad behöver vi göra för att fortsätta fungera bra?

Prata sen igenom vad ni åstadkommit hittills tillsammans och hur ni gjort det. Reflektera gemensamt kring:
• Vilka drömmar och mål har gruppen uppnått under året som gått?
• Vilka styrkor har vi använt för att nå dem?
• Vad har vi lärt oss?
• Vad har gett oss lust, energi och glädje under året?

Gå därefter vidare och fundera kring det nya året:
• Vad tar ni med er till nya året?
• Vilka mål och drömmar vill ni ta med er in i nästa år och förverkliga?
• Hur vill ni att arbetet i gruppen ska bli?

Samtala också kring:
• Varför är det så svårt att stå fast vid beslutade förändringar?
• Hur kan vi skapa förutsättningar och en miljö som är inspirerande där utrymme finns för lärande, nya tankebanor och förändring?

Till sist är det dags att gå till handling och komma överens om:
Vilket är vårt första steg att ta?

”A journey of a thousand miles begins with a single step.”

Lao-Tzu