Känsla av trygghet är en god bas för att hantera förändring och den känslan skapas främst av tydlighet och gemenskap. Vi mår också bättre när vi kan forma grupper på jobbet där vi känner tillhörighet och sammanhang. Vi har behov av att känna samhörighet med andra, att tillhöra, och oavsett roll så vill de flesta medarbetare samarbeta och utvecklas tillsammans. Det handlar också om medarbetarnas kompetens, och förmågan att engagera dem i  förändringar.

Jag kommer att tänka på när jag en gång jobbade med en grupp där man påbörjat ett förändringsarbete och jobbat med avdelningens vision och målbild. Svårigheten som avdelningschefen som kontaktade mig upplevde var att medarbetarna inte hade tillräcklig samsyn och inte tog tillräckligt med eget ansvar för att driva detta arbete framåt. Utmaningen i det som blev mitt uppdrag var att medarbetarna behöver ta eget ansvar i förändringsarbetet. 

Avdelningen var ganska stor och uppdelad i flera enheter med olika roller och olika syn på avdelningens roll och prioriteringar. De olika enheterna kände inte riktigt någon samhörighet med varandra och såg inte kopplingen mellan helheten och de olika delarna.

För mig blev det två saker att fokusera på till att börja med, dels att skapa samsyn kring organisationens vision och mål och dels att skapa ett gemensamt sammanhang. Därefter handlade det om att ge medarbetarna verktyg för att förstå sin del i helheten och kunna ta ansvar för sitt eget bidrag till förändringen.

För att skapa samsyn och gemensamt sammanhang formade jag blandade grupper för samtal och diskussion kring att konkretisera de tankar och ideér man tidigare jobbat med nu med fokus på ”börja med, fortsätta med och sluta med”. I diskussionerna utgick vi från varför?, vad? och hur? vilket skapade flera nya insikter kring den förändringsresa avdelningen påbörjat med utgångspunkt att skapa värde för kunden.

För att skapa engagemang och motivation kring förändringen hos de enskilda medarbetarna jobbade vi vidare med att utifrån organisationens vision och mål skapa kartan för den egna verksamheten vidare till medarbetarna. Vi gjorde det utifrån perspektivet personlig utveckling där vi jobbade med värderingar, motivation, styrkor och de personliga målen.

Medarbetarna fick med sig verktyg för egen målbild där medarbetarna får känsla för sin egen motivation och drivkraft och en plan för utveckling och mål för deras egen förändringsresa kopplad till organisationen.

Det skapades energi och framtidstro i det rummet den dagen. Medarbetarnas egna målbilder och den handlingsplan som de skapat tar de med till vardagen.